colowy

31 tekstów – auto­rem jest co­lowy.

In­ternet miał połączyć całą mądrość ludzką a złączył całą głupotę człowieczą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 14:25

Praw­dzi­wym nie­szczęściem jest być człowiekiem żyjącym, bar­dziej za­pom­nianym niż zmarli. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 października 2015, 19:26

I tak oto stra­ciw­szy wpierw miłość, a dziś nadzieję, z trzech cnót po­zos­tała mi wiara, je­dynie ona pod­trzy­muje mnie przy życiu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 października 2015, 00:46

W mo­men­cie gdy człowiek uświada­mia so­bie że nikt go nie kochał, że wszys­tko to były kłam­stwa i uro­jenia w które z dziecięcą ra­dością jak i naiw­nością wie­rzył, nie można już żyć, można już tyl­ko trwać niczym ka­mień wrzu­cony do rze­ki, bez sen­su, bez ce­lu, bez żad­ne­go życia w sobie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 października 2015, 22:40

Le­piej um­rzeć próbując żyć, niż um­rzeć nie żyjąc wcale. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 września 2015, 21:42

Zos­ta­wiają Cię, a ty nie wiesz co zro­biłeś nie tak... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2015, 00:27

Jak mogę kochać, sko­ro ser­ce zos­tało wyr­wa­ne ze mnie z korze­niami, no jak ?! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 czerwca 2015, 22:23

Ko­bieta dziw­na to tak nap­rawdę ko­bieta wyjątko­wa, unikatowa. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 czerwca 2015, 11:50

Ma­ximus i Joe sta­li przy bra­mie wjazdowej
naokoło zgliszcza po­zos­ta­wione przez wrogą im­pe­rialną armię
ich po­zos­tało dwóch , reszta ob­rońców już nie żyła
W od­da­li ar­mia im­pe­rial­na szy­kowała się do zajęcia miasta
nag­le Joe odez­wał się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 października 2012, 16:51

tak bar­dzo kocha­my rzeczy których nig­dy nie bedziemy mieli 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2011, 12:08
colowy

podążający za marzeniami mimo bólu trosk i cierpień

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 listopada 2017, 14:25colowy do­dał no­wy tek­st Internet miał połączyć całą [...]

31 października 2015, 19:37Horacy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwym nie­szczęściem jest być [...]

31 października 2015, 19:26colowy do­dał no­wy tek­st Prawdziwym nie­szczęściem jest być [...]

16 października 2015, 10:00CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st I tak oto stra­ciw­szy [...]

16 października 2015, 00:46colowy do­dał no­wy tek­st I tak oto stra­ciw­szy [...]

3 października 2015, 06:59Irracja sko­men­to­wał tek­st W mo­men­cie gdy człowiek [...]

2 października 2015, 23:02colowy sko­men­to­wał tek­st W mo­men­cie gdy człowiek [...]

2 października 2015, 22:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W mo­men­cie gdy człowiek [...]

2 października 2015, 22:40colowy do­dał no­wy tek­st W mo­men­cie gdy człowiek [...]

30 września 2015, 19:32colowy sko­men­to­wał tek­st Możesz no­sić swoją maskę, [...]